ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی، ایرانی و

ایجاد-و-متناسب-سازی-فضاهای-تربیتی-با-ویژگی-و-نیازهای-دانش-آموزان-و-اقتضائات-و-فرهنگ-اسلامی-ایرانی-وایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی و نیازهای دانش آموزان و اقتضائات و فرهنگ اسلامی، ایرانی و شرایط اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی:نتیجه افزایش جمعیت کمبود فضاهای آموزشی است.در حال حاضر نظام آموزشی قادر نیست به روال متداول، مکان های مناسب آموزشی به اندازه ی کافی در اختیار داشته باشد،حتی درچندسال دانلود فایل


موضوعات مرتبط: علوم انساني,
برچسب‌ها: ,,,,,,,,